Thơ về cô Bơ Bông – Cô Bơ Thác Hàn

0
121

 

Thơ về cô Bơ Bông – Cô Bơ Thác Hàn

Người phàm nói ghế cô rằng🙏🏻

Ghế cô bơ thoải bao h hạnh phúc🙏🏻

Nhưng rằng cô bơ anh linh🙏🏻

Sông sâu nước thẳm cô không đo lòng🙏🏻

Cô nào cô chả thuõng con🙏🏻

Phải căn Tứ phủ con ra trình đồng🙏🏻

Cô thương tròn phúc tròn tâm🙏🏻

Ban danh ban diện lấy công danh trần🙏🏻

Cô bơ người cứu khổ trần🙏🏻

Cô cho lộc bói lộc gọi cứu dân🙏🏻

Đem tâm mang lễ sớm hôm🙏🏻

Cô thương cô độ chốn nơi người phàm🙏🏻

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here