Thơ về cô Bơ Bông - Cô Bơ Thác HànNgười phàm nói ghế cô rằng🙏🏻Ghế cô bơ thoải bao h hạnh phúc🙏🏻Nhưng rằng cô bơ anh linh🙏🏻Sông sâu nước thẳm cô không đo lòng🙏🏻Cô nào cô chả thuõng con🙏🏻Phải...
- Advertisement -

Recent Posts